Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay:
Sớ đầu đuôi Miền Trung
thứ năm, 11-03-2021 Bình Định30-86Quảng Bình49-21Quảng Trị82-90
thứ tư, 10-03-2021 Khánh Hòa29-14Đà Nẵng16-82
thứ ba, 09-03-2021 Đắc Lắc96-76Quảng Nam60-78
thứ hai, 08-03-2021 TT Huế79-63Phú Yên40-29
chủ nhật, 07-03-2021 Khánh Hòa92-20Kon Tum98-84
thứ bảy, 06-03-2021 Đà Nẵng56-50Quảng Ngãi31-45Đắc Nông96-14
thứ sáu, 05-03-2021 Gia Lai79-92Ninh Thuận31-33
thứ năm, 04-03-2021 Bình Định03-84Quảng Bình37-15Quảng Trị01-94
thứ tư, 03-03-2021 Khánh Hòa76-79Đà Nẵng04-73
thứ ba, 02-03-2021 Đắc Lắc67-14Quảng Nam97-67
thứ hai, 01-03-2021 TT Huế61-86Phú Yên11-23
chủ nhật, 28-02-2021 Khánh Hòa38-65Kon Tum76-59
thứ bảy, 27-02-2021 Đà Nẵng76-85Quảng Ngãi83-60Đắc Nông22-51
thứ sáu, 26-02-2021 Gia Lai69-72Ninh Thuận87-14
thứ năm, 25-02-2021 Bình Định57-59Quảng Bình58-28Quảng Trị43-27
thứ tư, 24-02-2021 Khánh Hòa48-73Đà Nẵng85-51
thứ ba, 23-02-2021 Đắc Lắc01-95Quảng Nam11-36
thứ hai, 22-02-2021 TT Huế64-20Phú Yên92-85
chủ nhật, 21-02-2021 Khánh Hòa89-29Kon Tum42-92
thứ bảy, 20-02-2021 Đà Nẵng02-02Quảng Ngãi52-51Đắc Nông90-88
thứ sáu, 19-02-2021 Gia Lai39-63Ninh Thuận30-72
thứ năm, 18-02-2021 Bình Định94-83Quảng Bình64-37Quảng Trị06-72
thứ tư, 17-02-2021 Khánh Hòa36-50Đà Nẵng96-89
thứ ba, 16-02-2021 Đắc Lắc53-19Quảng Nam08-42
thứ hai, 15-02-2021 TT Huế04-23Phú Yên22-77
chủ nhật, 14-02-2021 Khánh Hòa20-78Kon Tum74-38
thứ bảy, 13-02-2021 Đà Nẵng48-91Quảng Ngãi02-73Đắc Nông14-11
thứ sáu, 12-02-2021 Gia Lai31-03Ninh Thuận07-33
thứ năm, 11-02-2021 Bình Định60-89Quảng Bình49-18Quảng Trị39-03
thứ tư, 10-02-2021 Khánh Hòa75-81Đà Nẵng08-43